• 05/02/2018

  Årsplanen vår har to deler.

  Vi har en kalenderdel med temaer for hver årstid, og med bilder og forslag til innhold, sanger ol.

  En del er en generell del der du kan finne mer ut om barnehageloven, rammeplanen, og sentrale temaer som lek, sosial kompetanse, fagområdene og andre sentrale deler av Rammeplan for barnehager.

  Hele personalgruppa har utarbeidet årsplanen sammen.

  Utgangspunktet er Rammeplanen og den kunnskap vi har om barn og barnegrupper. Planen er et godt utgangspunkt, samtidig som vi vektlegger andre ting i løpet av et år. Vi vurderer til enhver tid det barna formidler verbalt og gjennom kroppsspråk, og slik søker vi å ha god balanse mellom barnas medvirkning og personalets vurderinger. 

   Du kan laste ned planene i boksen til høyre her:)